Академичен състав на катедра по Консервативно зъболечение

 

Ръководител катедра

Доц. д-р Севда Михайлова Янчева, доктор          

 

Хабилитирани преподаватели

 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, доктор
 2. Проф. д-р Емилия Гошова Карова, доктор
 3. Доц. д-р Екатерина Стоянова Ботева, доктор
 4. Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, доктор
 5. Доц. д-р Елка Николаева Радева, доктор
 6. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, доктор
 7. Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, доктор
 8. Доц. д-р Мирела Бориславова Маринова-Такорова, доктор

 

Асистенти 

 1. Д-р Добрина Павлова Караяшева, доктор - главен асистент
 2. Д-р Виолета Димитрова Доганджийска, доктор - главен асистент
 3. Д-р Васил Петров Калчинов, доктор - главен асистент
 4. Д-р Янета Кузманова Иванова, доктор - главен асистент
 5. Д-р Елвира Симон Гюлбенкиян, доктор - главен асистент
 6. Д-р Димитър Николаев Костурков, доктор - главен асистент
 7. Д-р Ирина Калинова Ценова-Илиева, доктор - главен асистент
 8. Д-р Александър Бойчев Бончев, доктор - главен асистент 
 9. Д-р Виктория Пламенова Петрова, доктор - главен асистент
 10. Д-р Жасмина Валентинова Димитрова-Миронова, доктор - асистент
 11. Д-р Десислава Милчева Цанова-Тошева - асистент
 12. Д-р Евгени Ивайлов Станев, доктор - асистент
 13. Д-р Теодор Валентинов Йорданов - асистент
 14. Д-р Калин Кирилов Шияков, доктор - хон. асистент
 15. Д-р Евгения Петкова Попова, доктор - хон. асистент
 16. Д-р Рая Георгиева Грозданова, доктор - хон. асистент
 17. Д-р Божидар Василев Кафелов - хон. асистент