Регистрационен формуляр   -   Попълни онлайн

Попълването на формуляра е задължително, преди записването в студенска канцелария!

 

Целият набор от документи може да се закупи от книжарницата на входа на ФДМ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ 
ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие.
2. Лична карта на студента - оригинал и копие.
3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред 
       Забележка: Не се изисква медицински документ от психо-диспансер!
4. Вносна бележка на името на студента с внесената семестриална такса за платено обучение - 4943,50 лв.

ТАКСИТЕ  СЕ  ВНАСЯТ  ПО  БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА: 
БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01 
BIC  КОД:  BNBGBGSD

5. Снимки – 4 броя
6. Документи за записване:

  • Студентска книжка – образец само за МУ-София
  • Лична карта
  • Именник – образец за МУ-София
  • Декларация за здравно осигуряване
  • уверения  (ако са необходими на студента)
     

7. Формуляр за съгласие за обработка на личните данни.
8. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.
9. Декларация, че подадените документи са верни. 
10. Договор за платено обучение.