Регистрационен формуляр   -   Попълни онлайн

Попълването на формуляра е задължително, преди записването в студенска канцелария!

 

Целият набор от документи може да се закупи от книжарницата на входа на ФДМ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ 
ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие.
 

2. Лична карта на студента - оригинал и копие.
 

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред

       Забележка: Не се изисква медицински документ от психо-диспансер!
 

4. Вносна бележка на името на студента с внесената семестриална такса - 600 лв.

 

ТАКСИТЕ  СЕ  ВНАСЯТ  ПО  БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

 

5. Снимки – 4 броя
 

6. Документи за записване:


Закупуват се от книжарница:

  • Студентска книжка – образец само за МУ-София
  • Лична карта
  • Именник – образец за МУ-София
  • уверения  (ако са необходими на студента)


Документи, които могат да се получат на място от Студентска канцелария или да бъдат изтеглени online: