Текущи процедури

 

Конкурс за професор - Катедра "Детска дентална медицина" - решение на АС от 16.12.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 32 от 26.04.2022 г.