Текущи процедури

 

 

Конкурс за професор - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 26.10.2023 г. и публикуван в ДВ бр. 98 от 24.11.2023 г.