Текущи процедури

 

 

Конкурс за професор - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 25.04.2023 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 18.07.2023 г.