Текущи процедури

 

Конкурс за професор - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 15.12.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 01 от 03.01.2023 г.