Комисия за управление и оценка на качеството на учебния процес във Факултета по дентална медицина

 

ЗАПОВЕД 
№ 366 / 28.09.2021 г. 

На основание чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗВО, чл.10 от Правилника за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав в Медицински университет – София и съгласно изискванията на НАОА за следакредитационно наблюдение и контрол върху качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища:

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия за управление и оценка на качеството на учебния процес във Факултета по дентална медицина, считано от датата на извеждане на настоящата заповед, в състав:

Председател: Доц. д-р Зорница Михайлова, доктор – доцент катедра ДОЛЧХ, ФДМ – МУ-София

Зам. Председател: Доц. д-р Емилия Карова, доктор – Зам. Декан по Учебната дейност, ФДМ – МУ-София

Членове:

 1. Доц. д-р Бойко Бонев, доктор – катедра „ОДЗ“
 2. Доц. д-р Лилия Дойчинова, доктор – катедра „ДДМ“
 3. Доц. д-р Мария Денчева, доктор – катедра „ООД“
 4. Д-р Владимир Богданов, доктор – катедра „Ортодонтия“
 5. Д-р Любика Виденова, доктор – катедра „ДОЛЧХ“
 6. Д-р Димитър Киров, доктор – катедра „ПДМ“
 7. Д-р Величка Досева-Панова, доктор – катедра „Пародонтология“
 8. Д-р Добрина Караяшева, доктор – катедра „КЗ“
 9. Д-р Ива Танева – редовен докторант
 10.  Антоанета Атанасова – администрация
 11.  Борислав Красимиров Атанасов – студент
 12.  Деница Николаева Николова - студент
 13.  Д-р Станислав Ненов – представител професионална организация

 

Отменям заповед №304 / 26.06.2020 г.

 

ПРОФ. Д-Р Б. ЙОРДАНОВ, ДОКТОР

Декан на ФДМ-София