Прием на чуждестранни студенти

 

Повече информация на следния линк →  ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ в МУ-София се подават лично или чрез упълномощено лице в Учебен отдел в Ректората на МУ-София.
ДОКУМЕНТИ изпратени по факс, по имейл или по поща НЕ СЕ ПРИЕМАТ, не се разглеждат и остават без последствия!

Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.