Контакти

Адрес:

Факултет по дентална медицина

1431 София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1

 • Факултет по Дентална медицина
 • централа
 • София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1
 • +359 2 952 05 53
 • info@fdm.mu-sofia.bg
 • Петя Спасова/Антоанета Атанасова
 • Учебен отдел - обучение на български език
 • София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1
 • +359 2 954 29 09
 • bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg
 • Ани Китанова/Десислава Попова
 • Учебен отдел - обучение на английски език
 • София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1
 • +359 2 954 27 30
 • students.office@fdm.mu-sofia.bg
 • Мария Кондрова
 • Експерт "Проекти и програми"
 • София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1
 • +359 2 954 29 28
 • m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg

Обратна връзка