Анкети

 

АНКЕТНА КАРТА 1 ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ /ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ/ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ  -  Попълни онлайн

 

QUESTIONNAIRE - SURVEY OF THE STUDENTS OPINION ON PRACTICAL TRAINING/6TH YEAR INTERNSHIP ABOUT THE ORGANIZATION AND QUALITY OF TRAINING  -  Fill in the blank

 

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФДМ-СОФИЯ  -  Попълни онлайн

 

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФДМ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19  -  Попълни онлайн

 

STUDENT'S OPINION QUESTIONNAIRE TO SURVEY THE STUDENTS' OPINION ABOUT THE ORGANIZATION AND QUALITY OF EDUCATION IN THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE, MU-SOFIA  -  Fill in the blank

 

QUESTIONNAIRE TO SURVEY THE STUDENTS` OPINION REGARDING THE ORGANIZATION OF THE EDUCATION IN THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE IN CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC  -  Fill in the blank

 

 

Анкета за качеството на обучението по време на преддипломния стаж - 2023-24 

Questionnaire related to students opinion about the practical lessons and lectures - 2023-24 

Анкета за качеството на лекционното и практическото преподаване - 2023-24 

Questionnaire related to the students opinion about the 6th year practice - 2023  

Анкета относно качеството на обучение във ФДМ - студенти от 3-ти курс - 2023 

Анкета относно качеството на обучение във ФДМ - 2023 

Questionnaire related to students opinion about the practical lessons and lectures - 2022 

Анкета за риска от заразяване с Ковид-19 сред студентите, обучавани във ФДМ - 2022 

Анкета за удовлетвореността от проведеното обучение - ФДМ, МУ-София - 2021-2022 

Резултати от анкетно проучване проведено сред докторантите във ФДМ - 2022

Резултати от анкетно проучване проведено сред студентите във ФДМ - 2021

Резултати от анкета за оценка на качеството на обучението в катедра „Протетична дентална медицина”, проведена сред студентите от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс, обучаващи се на български език - 2020

Анкетно проучване на студентите за оценка на качеството на преподаване в катедрата по „Детска дентална медицина“ – 2019 г.

Анализ на анкети, проведени сред студентите през м. май 2018 г.

First-year dental student's motivation and attitudes for choosing the dental profession - "Acta Medica Academica“, 2014, 43(2): 113-121.