Анкети

 

АНКЕТНА КАРТА 1 ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ /ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ/ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ  -  Попълни онлайн

 

QUESTIONNAIRE - SURVEY OF THE STUDENTS OPINION ON PRACTICAL TRAINING/6TH YEAR INTERNSHIP ABOUT THE ORGANIZATION AND QUALITY OF TRAINING  -  Fill in the blank

 

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФДМ-СОФИЯ  -  Попълни онлайн

 

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФДМ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19  -  Попълни онлайн

 

STUDENT'S OPINION QUESTIONNAIRE TO SURVEY THE STUDENTS' OPINION ABOUT THE ORGANIZATION AND QUALITY OF EDUCATION IN THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE, MU-SOFIA  -  Fill in the blank

 

QUESTIONNAIRE TO SURVEY THE STUDENTS` OPINION REGARDING THE ORGANIZATION OF THE EDUCATION IN THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE IN CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC  -  Fill in the blank

 

Резултати от анкетно проучване проведено от студентите във ФДМ

Резултати от анкетно проучване проведено от докторантите във ФДМ

 

Резултати от анкета за оценка на качеството на обучението в катедра „Протетична дентална медицина”, проведена сред студентите от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс, обучаващи се на български език

Анкетно проучване на студентите за оценка на качеството на преподаване в катедрата по „Детска дентална медицина“ – 2019 г.

Анализ на анкети, проведени сред студентите през м. май 2018 г.

First-year dental student's motivation and attitudes for choosing the dental profession - "Acta Medica Academica“, 2014, 43(2): 113-121.