Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор
Декан на ФДМ, МУ- София

 

Трудов стаж:

 • от 2020 - Декан на ФДМ, МУ- София;
 • 2011-2020 - зам. Декан по Международна интеграция и чуждоезиково обучение, ФДМ, МУ - София;
 • от 2017 - ръководител на катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - София;
 • от 2014 - професор в катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - София;
 • 2007-2014 - доцент в катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - София;
 • 1984-2007 - асистент/ст.асистент/гл. асистент, катедра ПДМ, ФДМ, МУ - София;
 • 1982-1984 - Участъков стоматолог в Градска поликлиника, гр. Каспичан, окр. Шумен.

Образование и обучение:

 • 2016 – специалност Дентална имплантология;
 • 2005 – специалност Обща стоматология;
 • 1986 – специализация по челюстно-лицево протезиране в Германия;
 • 1988 – специалност Ортопедична стоматология с ортодонтия;
 • 1982 – висше образование, МА-ВМИ-София, Стоматология.

Научна степен:

 • Дисертация на тема: "Имплантатно-протезна реставрация с мостови конструкции. /Изследвания в системата имплантати - естествени зъби - мостови протези/", 2004г.

Академични звания и длъжности:

 • 2011-2019 - зам. Декан по Международна интеграция и чуждоезиково обучение, ФДМ, МУ – София;
 • от 2014  - Професор;
 • 2007-2014 - Доцент;
 • 1984-2007 - асистент/ст.асистент/гл.асистент.

Други административни и обществени позиции:

 • от 2019 - Член на Специализирания съвет по специализирани дентални дейности по специалността Дентална имплантология;
 • от 2017 - Член на УС на СРК на БЗС;
 • 2017-2019 - Национален консултант по Дентална имплантология;
 • 2013 - Председател на Контролната комисия на СРК на БЗС;
 • от 2011 - Член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ - София;
 • 2008-2011 - Председател на Общото събрание на ФДМ, МУ – София.

Научна дейност и научни трудове:

 • Почетен член на Българското дружество по пародонтология;
 • Член на ITI – International Team for Implantology;
 • Зам. председател на Българската асоциация по орална имплантология;
 • Член на редакционната колегия на Quintessence International - Bulgaria;
 • Член на редколегията на списание “Infodent” - България;
 • Член на Българското Научно дружество по дентална медицина;
 • Участие в един национален научен проект;
 • Автор и съавтор в над 115 научни публикации, рационализации, патенти и научни презентации;
 • Автор и съавтор в 4 учебници и учебни помагала.

Отличия:

 • 2019 - Почетен знак “SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на  МУ - София в годините на своята професионална реализация;
 • 2019 - Почетен знак на Българското дружество по пародонтология;
 • 2016 - Почетен знак на Декана на ФДМ - София.