Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Главен асистент - 1 място - Катедра "Пародонтология" - решение на АС от 12.03.2024 г. и публикуван в ДВ бр. 41 от 10.05.2024 г.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „АСИСТЕНТ“ - 1 място - катедра "Пародонтология"

Конкурс за Главен асистент - 4 места - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 29.01.2024 г. и публикуван в ДВ бр. 27 от 29.03.2024 г.