Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Главен асистент - 1 място - Катедра "Обществено дентално здраве" - решение на АС от 30.03.2023 г. и публикуван в ДВ бр. 37 от 25.04.2023 г.

Конкурс за Главен асистент - 2 места - Катедра "Детска дентална медицина" - решение на АС от 28.11.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 9 от 27.01.2023 г.