Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Главен асистент - 1 място - Катедра "Ортодонтия" - решение на АС от 19.05.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.

Конкурс за Главен асистент - 3 места - Катедра "Детска дентална медицина" - решение на АС от 19.05.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.

Конкурс за Асистент - 2 места - катедра "Обществено дентално здраве" - решение на АС от 30.06.2022 г. 

 

Конкурси 22 юли 2022 год. - ДОКТОРАНТИ  -  публикуван в ДВ бр. 57 от 22.07.2022 г.