Д-р Виктория Пламенова Петрова-Пашова, доктор

 

Трудов стаж:

  • понастоящем – асистент в Катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, София.

Образование:  

  • 2017г. - специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”;
  • 2007-2013 - висше образование Дентална медицина ФДМ, МУ София;
  • 2001-2006 - средно образование НПМГ „ Акад. Любомир Чакалов“.

Академични звания и длъжности:

  • асистент в Катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, София.

Научна дейност:

  • Авторство;
  • Съавторство: 2 статии в чуждестранни списания;
  • Авторство и съавторство в научни форуми: Annual Assembly of IMAB, Sofia Dental Meeting;
  • брой цитирания, чуждестранни списания.