Д-р Александър Бойчев Бончев, доктор

 

Трудов стаж:

  • понастоящем – асистент, Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ, София.

Образование:

  • 2008-2014 – висше образование, лекар по дентална медицина, ФДМ, МУ-София;
  • 2003-2008 – ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана.

Научна дейност:

  • Авторство – 3 статии в чуждестранни списания, 2 в български списания;
  • Съавторство – 6 статии в чуждестранни списания;
  • Авторство и съавторство в научни форуми: Sofia Dental Meeting, 19-ти научен конгрес на БЗС, Поморие, ICMS, Annual Assembly of IMAB;
  • брой цитирания - 2 в чуждестранни списания.