Д-р Жасмина Валентинова Димитрова-Миронова

 

Трудов стаж:

  • Асистент в Катедра Консервативно зъболечение ФДМ - София;
  • Трудов стаж 13г. и 5м.

Образование:

  • 2002г. - Висше образование - Лекар по дентална медицина;
  • Специалност - Оперативно зъболечение и ендодонтия.

Академични звания и длъжности:

  • Асистент от 06.2006г.  

 

 

Научна дейност:

  • Авторство - 4;
  • Съавторство - 9;
  • Авторство и съавторство в научни форуми - 3;
  • брой цитирания - 13.