Д-р Елвира Симон Гюлбенкиян, доктор

 

Трудов стаж:

  • понастоящем – доктор в катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, София.   

Образование:

  • 2019 г. – образователна и научна степен „доктор”;
  • 2019 г. – специалност „ Оперативно зъболечение и ендодонтия”;
  • 2005 г. – висше образование - ФДМ, МУ - София;
  • 1998 г. – средно образование - 35 Средна езикова гимназия „Добри Войников“ - София.

Научна степен: „Доктор“ (2019)

Академични звания и длъжности:

  • от 2019 г. – доктор в катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, София.

Научна дейност:

  • Авторство – две статии, публикувани в международни списания;
  • Съавторство – 5 статии и глава от книга;
  • Авторство и съавторство в научни форуми - 12.

Отличия:

  • Първо място с орална презентация на 15-ти Международен конгрес по Медицински науки за студенти и млади доктори – 2016 г.