Доц. д-р Мирела Бориславова Маринова-Такорова, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2003-2006 - Асистент към катедра Консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, МУ - София;
 • 2006-2010 - Старши асистент към катедра Консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, МУ - София;
 • 2010 до момента - Главен асистент към катедра Консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, МУ - София;
 • 2003-2005 - Стоматолог в дентална клиника “Пансанус”;
 • 2005 до момента - Стоматолог и собственик на дентална клиника “Маринова-Такорова".

Образование:

 • 1991-1995 - Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън”;
 • 1996-2002 - Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София;
 • 2006 - Специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия;
 • 2006 - Специалност Обща стоматология;
 • 2009-2011 - Факултет Обществено здраве, Медицински университет, София.

Научна степен: „Доктор“ (2013) - Дисертация на тема: “Кариес на корена. Материали, използвани при неговото лечение.”

Научна дейност:

 • Клинично проучване на материали, използвани при лечението на кариес на корена;
 • In vitro изследвания на микропросмукването на различни обтуровъчни материали;
 • In vitro и клинични проучвания на състава на слюнката при кариес активни и кариес резистентни пациенти;
 • Епидемиологично проучване на разпространението на кариеса на корена и рисковите фактори за появата му;
 • In vitro проучвания за здравина на адхезивната връзка на обтуровъчни материали;
 • Клинични и in vitro изследвания на системи за рана диагностика на кариеса;
 • In vitro изследвания на ефективността на различни методи за релечение;
 • 43 публикации в международни и български списания;
 • 30 участия с постери и презентации на международни форуми;
 • 30 цитации в международни и български списания;
 • Издадена монография на тема “Кариес на корена”  2014 г.