Академичен състав на катедра по Пародонтология

 

Ръководител катедра

Проф. д-р Антоанета Митева Млъчкова, доктор

 

Хабилитирани преподаватели

 1. Проф. д-р Теодора Николаева Болярова-Конова, доктор
 2. Доц. д-р Камен Георгиев Коцилков, доктор
 3. Доц. д-р Величка Теодосиева Досева-Панова, доктор

 

Асистенти 

 1. Д-р Любомир Деянов Стефанов, доктор - главен асистент
 2. Д-р Здравка Илиева Пашова-Тасева, доктор - главен асистент
 3. Д-р Денислав Косьов Емилов, доктор - асистент
 4. Д-р Христина Иванова Майналовска - асистент
 5. Д-р Димитър Владимиров Димитров - асистент
 6. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, доктор - хон. преподавател
 7. Д-р Йорданка Димитрова Панайотова - хон. асистент
 8. Д-р Иван Тодоров Иванов - хон. асистент