Д-р Здравка Илиева Пашова-Тасева, доктор

 

Трудов стаж:

  • от 2020г. – асистент в катедра "Пародонтология" към ФДМ, МУ-София;
  • от 2016г. – лекар по дентална медицина - ординатор в ЦИДМ към ФДМ, МУ-София;
  • от 2012г. – лекар по дентална медицина в частна практика, София.

Образование и обучение:

  • 2019г. – специалност „Пародонтология”;
  • 2018г. – задочен докторант в катедра „Пародонтология”;
  • 2006-2012 – магистър по дентална медицина във ФДМ-София.

Други обществени позиции:

  • от 2019г. - Член на Българско Дружество по Пародонтология;
  • от 2012г. - Член на Български зъболекарски съюз.

Научна дейност и научни трудове:

  • участие в два текущи Grant проекта.