Д-р Иван Тодоров Иванов

 

Трудов стаж:

 • 2021 г. - хон. асиситент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София;
 • 2015 г. - Лекар по дентална медицина, частна практика;
 • 2011 г. - 2015 г. - УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“.

Образование и обучение:

 • 2022 г. - EuroPerio congress – Denmark, Copenhagen;
  • 2020 г. - Придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ”;
 • 2018 г. - магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт;
 • 2018 г. - Advanced soft tissue management in the aesthetic zone: Sugical and prosthetic concepts, Eric Van Dooren, Antwerpen, Belgium;
 • 2017 г. - Guided bone regeneration, Perimplantitis, Carlo Tinti, Flero, Italy;
 • 2015 г. - Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Лекар по дентална медицина”, ФДМ - София;
 • 2007 г. - Завършено средно образование - Математическа гимназия „К. Величков“, гр. Пазарджик.

Научна дейност и научни трудове:

 • Член на Българското дружество по пародонтология;
 • Член на Българския Зъболекарски съюз;
 • Участие в три национални научни проекти;
 • Автор и съавтор в 17 научни публикации, и научни презентации.

Отличия:

 • 2014 г. - Първо място на състезанието по протетична дентална медицина.