Д-р Денислав Косьов Емилов

 

Трудов стаж:

  • май 2008 – асистент в катедра Пародонтология, ФДМ, МУ-София;
  • ноември 2007 – май 2008 – хоноруван асистент в катедра Пародонтология, ФДМ, МУ-София.

Образование и обучение:

  • 2015 – специалност Пародонтология и заболявания на оралната лигавица, ФДМ, МУ-София;
  • 2007 – лекар по дентална медицина, ФДМ, МУ-София;
  • 2000 – средно образование, ПМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Академични звания и длъжности:

  • 2008 – асистент.

 

Научна дейност и научни трудове:

  • Член на Българското Дружество по Пародонтология;
  • Участие в три изследователски проекта „ГРАНТ“;
  • Участие в конгреси на IMAB, ICMS, SDM и др.
  • Рецензент в Journal of Periodontology на American Academy of Periodontology 2009-2011 година и 2017 година.