Д-р Любомир Деянов Стефанов, доктор

 

Трудов стаж:

 • от 2016 - асистент в катедра Пародонтология, ФДМ, МУ-София;
 • 2013-2016 - Лекар по дентална медицина, ординатор в Център по интегрирана дентална медицина, ФДМ, МУ-София;
 • от 2001 - Лекар по дентална медицина в ИППМП-дентална медицина;
 • 1998-2000 - Лекар по дентална медицина в Централна Транспортна Стоматологична Поликлиника (ЦТСП) - София, бул. Мария Луиза 108.

Образование и обучение:

 • 2007 - специалност Пародонтология и заболявания на оралната лигавица, ФДМ, МУ-София;
 • 1997 - висше образование ФДМ, МУ-София;
 • 1991 - средно образование 9-та Френска Езикова Гимназия.

 

Академични звания и длъжности:

 • 2016 - асистент.

Научна дейност и научни трудове:

 • Член на Българското Дружество по Пародонтология;
 • Член на Българското Научно дружество по дентална медицина;
 • Участие в два изследователски проекта "ГРАНТ";
 • Участие в два конгреса ICMS;
 • Съавтор в 4 научни публикации.