Проф. д-р Антоанета Митева Млъчкова, доктор

Ръководител на катедра „Пародонтология”

 

Трудов стаж:

 • 2014-2019г. - Доцент в катедра Пародонтология, ФДМ, МУ - София;
 • 2007-2014г. - Главен административен асистент в Катедра Пародонтология, ФДМ, МУ - София;
 • 2005-2007г. - Главен асистент кьм Катедра Пародонтология ФДМ, МУ - София;
 • 1997-2005г. - Старши асистент кьм Катедра по Пародонтология ФДМ, МУ - София;
 • 1991-1997г. - Приета за асистент кьм Катедра по Терапевтична стоматология ФДМ, МУ - София;
 • 1988-1991г. - Участъков стоматолог в поликлиника, с. Мирково, Софийски  окръг.

Образование и обучение:

 • 2012г. - Научна степен: ”Доктор”;
 • 2005г. - специалност Обща стоматология;
 • 1997г. - специалност Терапевтична стоматология;
 • 1988г. - висше образование, МА-ВМИ-София, Стоматология;
 • 1983г. - средно специално образование в „Централен институт за подготовка на здравни кадри” - Й.Филаретова, София.

Научна степен: „Доктор“ (2012)

Академични звания и длъжности:

 • 2014-2019г. - Доцент;
 • 1991-2014г. - Асистент / ст.асистент / гл. асистент / гл.административен асистент.

Други административни и обществени позиции:

 • 2018г. -  Курсов ръководител на І курс;
 • от 2016г. - Член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ - София.

Научна дейност и научни трудове:

 • Член на Българското дружество по пародонтология;
 • Член на Български зъболекарски съюз;
 • Участие в седем национални научни проекта;
 • Автор и съавтор в над 65 научни публикации и научни презентации;
 • Съавтор в 1 монография.