Решения на Факултетен съвет

 

2024 г.

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 21.03.2024 г. 

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 07.03.2024 г. 

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 27.02.2024 г. 

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 15.02.2024 г. 

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 26.01.2024 г. 

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 04.01.2024 г. 

 

2023 г.

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 01.12.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 18.10.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 27.09.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 11.07.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 19.06.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 29.05.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 11.05.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 06.04.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 24.03.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 09.03.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 23.02.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 15.02.2023 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 05.01.2023 г. 

 

2022 г.

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 13.12.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 25.11.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 17.11.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 26.10.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 20.10.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 10.10.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 15.09.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 21.07.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 07.07.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 20.06.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 12.05.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 28.04.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 31.03.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 17.03.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 28.02.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 07.02.2022 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 18.01.2022 г. 

 

2021 г.

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 09.12.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 25.11.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 15.11.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 14.10.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 20.09.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 21.07.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 17.06.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 28.05.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 23.04.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 25.03.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 11.03.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 11.02.2021 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 14.01.2021 г.

 

2020 г.

Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 14.09.2020 г.  
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 30.07.2020 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 16.07.2020 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 15.06.2020 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 21.05.2020 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 30.04.2020 г. 
Решения от заседание на ФС на ФДМ, МУ - София от 05.03.2020 г.