Списъчен състав на Факултетния съвет на Факултета по дентална медицина към Медицински университет - София:

 

1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор
2. Проф. д-р Павел Кирилов Станимиров, доктор
3. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, доктор, ДН
4. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, доктор
5. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, доктор
6. Проф. д-р Росица Илиева Кабакчиева, доктор
7. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, доктор, ДН
8. Проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, доктор
9. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, доктор
10. Проф. д-р Наталия Христова Грънчарова, доктор 
11. Проф. д-р Димитър Андонов Филчев, доктор
12. Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, доктор
13. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, доктор
14. Доц. д-р Ходор Ахмед Факих, доктор
15. Доц. д-р Илиана Павлова Йончева-Недкова, доктор
16. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, доктор
17. Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, доктор
18. Доц. д-р Елка Николаева Радева, доктор
19. Доц. д-р Емилия Гошова Карова, доктор
20. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, доктор
21. Доц. д-р Грета Русанова Йорданова-Костова, доктор
22. Доц. д-р Владимир Ивайлов Петрунов, доктор
23. Доц. д-р Теодора Николаева Болярова-Конова, доктор
24. Доц. д-р Антоанета Митева Млъчкова, доктор
25. Доц. д-р Камен Георгиев Коцилков, доктор
26. Доц. д-р Бойко Костов Бонев, доктор
27. Доц. д-р Димитър Тодоров Йовчев, доктор
28. Д-р Петър Петков Бакърджиев, доктор
29. Д-р Красимира Иванова Гайдарова, доктор
30. Д-р Мариана Емануилова Янкова, доктор
31. Д-р Дора Димитрова Кишкилова, доктор
32. Д-р Петър Георгиев Божинов, доктор
33. Иван Георгиев Попов
34. Елис Хайретин Йълмаз
35. Ева Валентинова Павлова