Мисия
 

„ФДМ е призван да съхранява и развива академичната и професионална автономия, да осигурява и да поощрява развитието на професионалните знания и денталната наука, да гарантира достойна професионална реализация на своите възпитаници. Да им вдъхва хуманност и отговорност, както и постоянен интерес към усъвършенстване“.

Факултетът по дентална медицина – София има мисия:

  • Да създава съвременни лекари по дентална медицина с висок професионализъм и морал, с изградена отговорност и хуманно отношение към оралното здраве на пациентите от всички възрасти;
  • Да изгражда преподавателски кадри с висока квалификация, които да развиват образованието според съвременните международни стандарти чрез внедряване на всички достижения на световната дентална наука и разработва актуални научни проблеми;
  • Да се интегрира в съвременната европейска и световна образователна система, осигурявайки свободно движение на кадри и студенти;
  • Да съхранява академичността и професионализма.