История
 

Идеята за създаване на висше училище по стоматология е била поставена на дневен ред още със създаването на професионално-съсловната организация на зъболекарите в България – Българския Зъболекарски Съюз /БЗС/.

През 1921 година на заседание при Министъра на просветата с представители на БЗС и Медицинския факултет се стига до следното решение:

  • Зъболекарското образование ще се получава в Медицинския факултет в катедра по „Одонтология”;
  • Срокът на обучение е 4 години;
  • Теоретичната подготовка се извършва заедно със студентите по медицина;
  • Успешно завършилите се дипломират със звание “доктор по зъболекарство”

Това решение се осъществява едва през 1942 година, когато с Указ № 32 на Цар Борис ІІІ се променя Закона за народното просвещение и се създават три нови катедри към Медицинския факултет - Консервативно зъболечение, Оперативно зъболечение с ортодонтия и Зъботехника. Така се оформя отдел по “Зъболекарство” с пръв ръководител проф. д-р Славчо Давидов. През 1950 година с Указ № 542 на Народното събрание, Зъболекарският отдел при Медицинска академия – София се преобразува в Стоматологичен. Само една година по-късно – през 1951 година Стоматологичният отдел прераства в самостоятелен Стоматологичен факултет.

От 2007 година съгласно Европейските директиви и българското законодателство името на факултета се променя във "Факултет по Дентална медицина".