Учебна база

 

За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа база в съответствие със спецификата на обучение по професионалното направление. Аудиторните, лекционни зали и залите за практическо обучение са общо с квадратура от 7001,4 кв.м. и 1456 работни места. Във факултета има 5 аудитории, семинарни, клинични и технични зали.