Катедра Пародонтология

 

В катедрата се обучават студенти по една дисциплина „Пародонтология“.

Курсът по „Пародонтология” предоставя възможност за придобиване на знания и компетенции, необходими за пълноценната диагностика, профилактика, лечение и контрол на пародонталните заболявания - анатомия на пародонталните структури; инструментариум в пародонтологията и техниките за инструментиране; методи за диагноза в пародонтологията; осъществяване на клинична профилактика, лечение на гингивит и диагноза на пародонтално болен; осъществяване на каузално-асоциирана терапия, свързана с контрол на причините и факторите за възпалително деструктивните заболявания на пародонта.
Преподаването е разпределено в четири семестъра – VII-ми, VIII-ми, IX-ти и X-ти с хорариум 75 часа лекции и 135 часа упражнения.