Графици на учебни занятия

 

 

График за летен семестър на уч.2022-2023 г. – I курс  

График за летен семестър на уч.2022-2023 г. – II курс

График за летен семестър на уч.2022-2023 г. – III курс

График за летен семестър на уч.2022-2023 г. – IV курс

График за летен семестър на уч.2022-2023 г. – V курс

 

Начало на летен семестър уч. 2022-2023 г.  -  27.02.2023 г.

 

График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2022/ 2023 година:

Зимен семестър от 26.09.2022 г. до 13.01.2023 г.
Януарска изпитна сесия от 17.01.2023 г. до 17.02.2023 г.
Летен семестър от 27.02.2023 г. до 09.06.2023 г.
Юнска изпитна сесия от 13.06.2023 г. до 14.07.2023 г.
Септемврийска поправителна сесия от 28.08.2023 г. до 15.09.2023 г.