news

Зимна изпитна сесия 2022/2023

Декември 12, 2022

17.01.2023  –  17.02.2023 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Изпитна програма  -  I-ви курс

Изпитна програма  -  II-ри курс

Изпитна програма  -  III-ти курс

Изпитна програма  -  IV-ти курс

Изпитна програма  -  V-ти курс

 

Студентите, които имат неположени изпити от предходната учебна година и желаят да се явят през настоящата зимна сесия, трябва да подадат молба на e-mail:

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 09.01.2023 г.

 

Молбите изпращайте от университетските си имейли!

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!

 

 

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

 

Извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022 г.

 

Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска),

септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия.

 

Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото следване.