news

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА

Март 26, 2020

Заповед № РК36-460 / 23.03.2020 г.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование

възлагам:

Деканите, директорите на основни и спомагателни звена на Медицински университет - София и на директора на филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца да заверяват декларация за месторабота по т.3 и т.4 от образеца, представен на сайта на МВР, при подадени писмени молби от преподаватели или служители на съответното звено на МУ - София.

Прикачени файлове