news

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА

Април 25, 2024

Заповед № РК36-971 / 23.04.2024 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за висшето образование, чл. 44, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет - София и Решение на Ректорски съвет от 22.04.2024 г. / Протокол №100  

 

О Б Я В Я В А М

 

2-ри Май 2024 г. /четвъртък/ за свободен от учебни занятия ден за всички студенти на МУ-София,

но присъствен за академичния и административния персонал на МУ - София.

 

 

Прикачени файлове