news

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА

Ноември 24, 2020

Заповед № РК-36-4348 / 19.11.2020 г.

Във връзка с чл. 63, ал.ал.1,2,3, т.1, 4 и 6 и чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РК 36-4022 от 23.10.2020 г. на Ректора на Медицински университет-София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет - София

Прикачени файлове