news

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА

Ноември 24, 2023

Заповед № РК36-2751 / 22.11.2023 г.

Във връзка с отбелязването на Патронния празник на Медицински университет - София и на Празника на Медицински факултет и на основание чл. 10, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на МУ - София

 

О Б Я В Я В А М

 

29 Ноември 2023 г. /сряда/ за неучебен ден за студентите на МУ - София, но присъствен за академичния и административния състав на МУ - София.

Прикачени файлове