news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА, ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ

Март 17, 2020

Заповед № 141 / 17.03.2020 г.

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, на Разширен Декански съвет с ръководителите на катедри, проведен на 17 март 2020 г., беше взето решение за прекратяване приема на пациенти във всички лечебни кабинети на територията на Факултета по Дентална медицина до 29 март 2020 г. включително.