news

Връчване на ежегодна стипендия на майка с дете

Ноември 20, 2023

За шеста поредна година по инициатива на проф. д-р Лидия Катрова, на 16 ноември 2023 г. в Пета аудитория на Факултета по Дентална медицина, МУ - София, се проведе церемонията по връчване на стипендия на студентка майка с дете. Надя Камбурова, студентка от V курс от ФДМ е името на щастливката, изтеглено чрез жребий от Зам. декана по учебната дейност - проф. д-р Емилия Карова, в присъствието на преподаватели от факултета, останалите кандидатки и миналогодишната победителка. Стипендията е в размер на 1200 лв., осигурени чрез личния принос на проф. д-р Лидия Катрова.