news

Важно - обмен на студенти с два партньорски университета в Русия

Юли 20, 2021

Уважаеми студенти,

 

На основание подписани двустранни меморандуми за сътрудничество, Факултет по Дентална медицина, МУ - София обявява конкурс за селекция на студенти за участие в обмен с:

 

- Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, Москва - 5 студенти;

 

- Самарски държавен медицински университет, Самара - 5 студенти.

Изисквания за участие в конкурса:

- Общ успех – минимум „Много добър“ 4,50;

- Владеене на чужд език (руски и/или английски) на ниво минимум В2;

- Уверение, удостоверяващо статута и общия успех на кандидата;

- Автобиография в европейски формат;

- Кратко мотивационно писмо.

 

Приемащият университет осигурява:

- безплатно настаняване в студентско общежитие за 2 седмици;

- безплатен трансфер от летището до общежитието и обратно при пристигане/заминаване;

- безплатни обеди в рамките на предвидения престой.

 

Мобилността ще се проведе в периода: 12 - 26.09.2021 г.

 

За повече информация, моля, обръщайте се към г-жа Мария Кондрова, ст. 206, ел. поща m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg, тел. 02/9542928, моб. 0888145972.

 

Срок за подаване на документи: 10.08.2021 г.