news

СЪОБЩЕНИЕ

Март 16, 2020

До възстановяване на присъствена учебна дейност,
студентите преминават към дистанционно-електронно обучение.

За целта студентите са длъжни да се запознаят с представените учебни материали в сайта на ФДМ - София, раздел Катедри, подраздел Материали от катедрата.

Студентите са длъжни да изпращат на електронните пощи на асистентите за съответните студентски групи подготвените писмени материали.