news

Съобщение за организация на стажа 2021-2022 г.

Септември 24, 2021

Разпределението на стажантите по смени и работни места в ЦИДМ ще бъде

 

на 27.09.2021 год. в І аудитория на ФДМ както следва:

10.30 ч. от 1 – 8 група

 

10.45 ч. от 9 – 16 група

 

11.00 ч. от 17 – 22 група

 

11.15 ч. от 23 – 28 група