news

Съобщение за Общо събрание

Юни 10, 2024

На основание Доклад вх. № 3214/17.04.2024 г. на Контролния съвет на МУ – София, 
чл. 26, ал. 6 от ЗВО, чл. 49, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмо изх. № 1223/10.06.2024 г. на Декана на ФДМ, МУ - София, свиквам

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

10.07.2024 г. от 14.00 ч.

                          

Събранието ще се проведе в Първа аудитория на ФДМ при дневен ред:

1. Избор на Декан на ФДМ, МУ - София с мандат 2024 - 2028 г.

2. Избор на факултетен съвет на ФДМ, МУ – София с мандат 2024 – 2028 г.

 

Регистрация от 13:30 до 14:00 часа

Председател на Общото събрание на ФДМ

Доц. д-р Е. Радева, доктор