news

СЪОБЩЕНИЕ

Април 26, 2024

На заседание на Академичния съвет от 24.04.2024 г. заместник-председателят на Контролния съвет на Медицински университет, София - доц. Мария Драгнева, докладва за сведение и изпълнение решение на КС на МУ – София, според което произведеният на 26.03.2024 г. избор на ръководни органи /Декан и Факултетен съвет/ във Факултета по дентална медицина е незаконосъобразен.


Считано от 25.04.2024 г. /Заповед №РК36-984/24.04.2024 г./ за временно изпълняващ длъжността „Декан“ на Факултета по дентална медицина, до провеждане на нов избор, е назначен: проф. д-р Божидар Иванов Йорданов.


Със заповеди на Декана №№225, 226/25.04.2024 г. за зам. декани са назначени проф. д-р Емилия Карова и проф. д-р Лаура Андреева.