news

Редовна държавна сесия 2022/2023

Февруари 7, 2023

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Внимание: За мястото и началния час на изпита се информирайте от катедрите.

 

 

Студентите, които имат неположени изпити от предходната учебна година

и желаят да се явят през настоящата сесия,

трябва да подадат молба на e-mail:

 bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 17.03.2023 г.

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/