news

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО АУДИТОРИИ

Май 5, 2021

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

 

Дата на изпит  Дисциплина Аудитория Час Групи
10.5.2021 ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 8.00 1-4
2 8.00 5-8
1 11.30 9-12
2 11.30 13-16
13.5.2021 КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 1 8.00 1-4
2 8.00 5-8
1 11.30 9-12
2 11.30 13-16
17.5.2021 ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 8.00 1-4
2 8.00 5-8
1 11.30 9-12
2 11.30 13-16
20.5.2021 ОЛЧХ 1 8.00 1-4
2 8.00 5-8
1 11.30 9-12
2 11.30 13-16
25.5.2021 ПАРОДОНТОЛОГИЯ 1 8.00 1-4
2 8.00 5-8
1 11.30 9-12
2 11.30 13-16
28.5.2021 ОРТОДОНТИЯ 1 8.00 1-4
2 8.00 5-8
1 11.30 9-12
2 11.30 13-16