news

ПРЕПОРЪКИ НА РЗИ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ COVID

Октомври 15, 2021

  • Преподавателите, служителите  и студентите, които имат грипоподобни симптоми (хрема, повишена телесна температура, болки в гърлото, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други ) трябва да напуснат работното си място и да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар или да посетят обособените в ДКЦ и Медицински центрове COVID зони.

 

  • Задължителен PCR или бърз антигенен тест за COVID от сертифицирана лаборатория за удостоверяване наличието на инфекция. (тестовете са безплатни за посетилите обособените COVID зони). При положителен тест пациентът автоматично се вклюва в Националния регистър за потвърдени случаи на COVID-19.

 

  • Представителите на РЗИ-София получават автоматично съобщение от системата за регистрирания болен, свързват се с него, установяват контактните му лица и правят предписание кои от тях трябва да бъдат поставени под карантина.

  • Преподавателите, служителите  и студентите с положителен тест за COVID са длъжни да попълнят форма – съобщение за заболяване от COVID или контакт с болен на страницата на МУ- София.

 

  • Преподавателите и служителите, които са положителни или контактни на заболели от COVID уведомяват работодателя за отсъствието си, а студентите – курсовия ръководител.

 

  • За времето на престоя в къщи задължително се представя документ от здравните власти, с който се оправдават отсъствията от работа и учебни занятия.