news

Преподавател от Факултета по дентална медицина на световния връх в професията лекар по дентална медицина

Октомври 5, 2023

При оспорвана конкуренция д-р Николай Шарков беше избран за президент на Световната дентална федерация (FDI) по време на Световния дентален конгрес в гр. Сидни, Австралия през месец септември 2023 г.

Д-р Шарков е председател на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) и преподавател в катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет - София. 

Той първият българин, избиран на най-високия пост в историята на федерацията.


Световната дентална федерация (FDI) е основана през 1900 година. Тя е една от най-старите организации в областта на денталната медицина и е представителен орган и международен "глас" на над 1 милион стоматолози по целия свят. Във FDI участват около 200 национални зъболекарски асоциации и специализирани групи от 134 държави. Д-р Шарков ще встъпи в длъжност след две години, тъй като с цел приемственост, ще работи рамо до рамо с настоящия президент на FDI.


Федерацията представлява интересите на членовете си на световно ниво, за да подпомогнe усилията им на национално ниво. FDI постига това чрез активно участие на световната общност на зъболекарите и ангажирането ѝ с ООН, Световната здравна организация, правителства и други международни партньори. Визията на FDI е "Водене на света към оптимално орално здраве" и се прави с подкрепата и отличната работа, извършена от нашите членове в световен мащаб.


От 1989 г. д-р Шарков е преподавател в катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет - София. Той е специалист и по „Обща дентална медицина“, има магистърска степен по „Бизнес администрация“ със специалност „Здравен мениджмънт“. Заема ръководни длъжности в Българския зъболекарски съюз от възстановяването му със Закон през 1999 г., в момента е председател на съсловната организация на лекарите по дентална медицина. Два мандата е бил член на Борда на директорите на Съвета на европейските зъболекари (Council of European Dentists), консултативен орган на Европейската комисия. От 2003 г. работи във FDI, заемайки последователно различни изборни длъжности, като през 2021 г. е избран и за ковчежник на Федерацията.


Изборът на д-р Шарков на най-високата позиция в денталната медицина в света е признание за БЗС, цялото медицинско съсловие и гордост за България!