news

Прекратяване на учебните занятия до 15-ти Март

Март 6, 2020

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Съгласно Заповед на Ректора от 06.03.2020 г. във връзка с епидемичния подем от заболяване на грип, се преустановяват учебните занятия за всички студенти, считано от 07 март до 15 март. Предвидените за този период изпити от Държавна изпитна сесия се изместват в периода от 21.04.2020 г. до 27.04.2020 г. , вкл. по така приложения график.