news

Първа среща по проект DENTA_SOFT

Октомври 18, 2023

           

На 12 октомври 2023 г. във Факултета по Дентална медицина се проведе първата среща на участниците в проект “Denta_Soft - „Изследване, оценка и прилагане на меките умения при студентите по Дентална медицина“, в който водещ партньор е Медицински университет - София.
 

На срещата присъстваха представители на всички партньори - Университета в Овиедо - проф. Феликс Де Карлос и проф. Хуан Аргуелес, Зам. деканът на Университета по медицина и фармация „Григоре Т. Попа” – Яш, доц. Йонут Лукиян и Деканът на Факултета по Дентална медицина на Аристотелския университет в Солун проф. Атанасиос Пулопулос. Участниците в срещата се събраха, за да отчетат реализираните до момента дейности -„Проучване на преподаването на поведенчески науки в сферата на меките умения“, което бе проведено във всички участващи университети. Беше обсъден и въпросникът относно възприятията и нагласите на пациентите по отношение на меките умения в процеса на взаимодействие с лекарите по дентална медицина и зъболекарския персонал. Детайлно се дискутираха параметрите на предстоящите обучения, предназначени както за преподавателите, така и за студентите от участващите университети.