news

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Юни 10, 2021

19 – 30 юли 2021 г.

 

 

Дисциплина

 

Дата на изпит

 

Аудитория ФДМ

 

Начален час

 

Детска дентална медицина

19.07.2021

1

8.00 ч. – обучение на бълг.език

11.30 ч. – обучение на англ.език

Консервативно зъболечение

21.07.2021

1 аудитория - 13.30 ч. – обучение на бълг.език

2 аудитория - 13.30 ч. – обучение на англ.език

Протетична дентална медицина

23.07.2021

1

8.00 ч. – обучение на бълг.език

11.30 ч. – обучение на англ.език

О Л Ч Х

26.07.2021

1

8.00 ч. – обучение на бълг.език

11.30 ч. – обучение на англ.език

Ортодонтия

28.07.2021

1

8.00 ч. – обучение на бълг.език

11.30 ч. – обучение на англ.език

Пародонтология

30.07.2021

1

8.00 ч. – обучение на бълг.език

11.30 ч. – обучение на англ.език

Заявленията за изпит се подават само on-line на адрес:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg – не по-късно от 2 дни преди датата на изпита