news

Септемврийска поправителна сесия на уч. 2022-2023 г.

Юли 21, 2023

28 АВГУСТ – 15 СЕПТЕМВРИ 2023

 

!!!ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЛИНКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Записването за теоретичните изпити се извършва онлайн чрез Google формуляр.

За всеки от изпитите се подава отделен формуляр!

 

Линковете ще бъдат активни от  10.00 ч. на 26.07.2023 г. до 9.00 ч. на 07.08.2023 г. и след запълване на местата за изпити, ще бъдат деактивирани.

След попълване на формуляра, копие от регистрацията се връща автоматично на съответния e-mail адрес.

 

ВНИМАНИЕ!!!
СТУДЕНТИТЕ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕНТАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ТРЯБВА ДА СЕ ИНФОРМИРАТ В СЪОТВЕТНАТА КАТЕДРА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЯВЯВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ!

 

 

Извадки от ПРАВИЛНИК  за подготовка и провеждане на учебната година: 
 Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска), септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия.

Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните (дентални) дисциплини за периода на цялото следване.

.