news

Отчетно изборно събрание

Февруари 25, 2020

На 17.02.2020 г. се проведе Отчетно изборно събрание на Факултета по Дентална медицина към Медицински университет - София.

Проведоха се избори за председател и заместник председател на Общото събрание на ФДМ.

За председател на Общото събрание бе избрана доц. д-р Елка Радева, доктор и за заместник председател - доц. д-р Ходор Факих, доктор.

Проведоха се избори за нов Декан на факултета. Кандидати за позицията бяха проф. д-р Лаура Андреева, проф. д-р Божидар Йорданов и проф. д-р Павел Станимиров.

След проведеното гласуване за Декан бе избран - проф. д-р Божидар Йорданов, доктор.

Събранието премина в конструктивен и колегиален дух.

Честито на новия Декан! Пожелаваме успешен и ползотворен мандат!