news

Онлайн графици за работа с пациенти

Февруари 2, 2021

Във връзка с изпълнение на т. IV 2 от Заповед № 20/19.01.2021 год. на Декана на ФДМ относно възобновяване на практическите занятия на студентите от 6-ти курс в ЦИДМ, както и с цел оптимизиране на процеса за предварително записване и съставяне на графици за работа с пациенти, считано от 03.02.2021 год. се въвежда онлайн форма за съставяне на графиците.

 

Графиците са достъпни чрез безплатното приложение на Google Sheets за всички преподаватели, служители и студенти на ФДМ, чрез служебния им  акаунт.

 

Достъпът и въвеждането на информация в графиците може да бъде осъществен чрез всяко смарт устройство - телефон, таблет или компютър.

 

Указание за записване в онлайн графиците

на зала 107 и зала 105, ЦИДМ

 

 1. Влезте чрез вашия служебен google account, който ви бе направен, за да влизате в google classroom.
   
 2. Първият линк е графикът за зала 105 (един студент имат право да се запише в графика само веднъж за деня) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KxitRQhMMKhyYW6eXcRSxAcZF4B3q85xhe-AMBXIya8/edit?usp=sharing ,

  вторият линк е графикът за зала 107 -https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_mBbO1J7MxTDdtvu9iKFDAPOTgj7TM55yQj1_fiFR6c/edit?usp=sharing ,


  третия линк е графикът за зала 106-Адин студент имат право да се запише в графика само веднъж за деня)- https://docs.google.com/spreadsheets/d/13p0YbyhUj4EDoFLv76Z24pqKvAhTRPa5HgBPULNaoio/edit?usp=sharing
   
 3. Отдолу са записани всички седмици до края на стажа (до 16 април), изберете желаната седмица.
   
 4. В свободните бели полета може да записвате вашите имена, група и манипулация, спрямо желания от вас час и ден.
   
 5. Ако в дадения ден и час друг студент е записан, моля НЕ ТРИЙТЕ неговите данни.
   
 6. Ако вие или вашият пациент сте се отказали от часа, моля влезте и го изтрийте от графика.
   
 7. След като сте приключили със записването или отписването на пациенти, моля затворете страницата.