news

Официално откриване на академичната учебна година във Факултета по Дентална медицина за студентите, обучавани на английски език

Октомври 24, 2023

С приветствено слово на декана на Факултета по дентална медицина проф. Божидар Йорданов, тържествено беше открита новата академична учебна година за 144 студенти първокурсници, обучение на английски език. В своето обръщение към студентите деканът подчерта, че българската школа съчетава добрите традиции и най-съвременните тенденции в европейското обучение по дентална медицина.

 

Церемонията беше ръководена от зам. декана по международна интеграция и чуждоезиково обучение доц. Тодор Узунов в присъствието на доц. д-р Елица Деливерска - зам. ректор на МУ - София, зам. деканите проф. Емилия Карова и проф. Лаура Андреева, курсовия ръководител доц. Грета Йорданова, ръководители на катедри и преподаватели.

 

Преподавателят Владимир Иванов, представи възможностите за включване на студентите в спортни прояви, организирани от Департамента по езиково обучение и спорт. Студентът от VI курс Кардо Равандузи от Нидерландия поздрави новоприетите студенти и призова бъдещите лекари по дентална медицина с отговорност и внимание да полагат най-добрите грижи на своите пациенти. С кратка презентация Радина Москова, председател на Денталната студентска асоциация, запозна студентите с основните дейности на организацията, която в следващите години ще подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

 

Церемонията завърши с връчването на студентските книжки и подаръци на шестима първокурсници с най-висок успех от приемните изпити.